SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA SPLETNE TRGOVINE MEDITERRA-SHOP

Ponujamo visoko kakovostne mediteranske izdelke, vse na enem mestu. V sodelovanju s preverjenimi ekološkimi kmetijami ponujamo ekološke izdelke najvišje možne kakovosti. Poleg ekoloških izdelkov pa ponujamo tudi konvencionalne vrhunske izdelke s poreklom iz mediteranskih držav. Skrbimo za vrhunsko ponudbo, ki jo redno dopolnjujemo z novimi, atraktivnimi izdelki in najboljšo uporabniško izkušnjo ter visoko kakovost storitev.

Vaša naročila bomo dostavili na vaš naslov ali drugo lokacijo po vaši izbiri. Če želite, jih lahko tudi osebno prevzamete v našem skladišču, brez stroškov dostave.
Splošne in ostale pogoje poslovanja kot upravitelj Mediterra-Shop spletne trgovine (v nadaljevanju: spletna trgovina) določa Baton d.o.o..

Za največje zadovoljstvo naših kupcev skrbimo predvsem s:

 • skrbnim in ažurnim vnosom točnih informacij o naši ponudbi
 • skrbjo za tehnično in pravno varnost naših obiskovalcev in kupcev
 • varovanjem osebnih podatkov
 • posebnim posluhom za potrebe naših kupcev in prizadevanjem za reševanje težav, nesporazumov in zapletov
 • razpoložljivostjo za dodatna pojasnila ter pomoč tako pred nakupom, med nakupom in v času po nakupu.

Slike izdelkov in ponudb so simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja.
Vsa vsebina v spletni trgovini je informativne narave in ne more nadomestiti nasveta farmacevta ali obiska pri zdravniku.

POTREBUJETE POMOČ ?

Prijazno osebje vam prisluhne, ko potrebujete pomoč ali nasvet. Kontaktirajte nas!

REGISTRIRANI UPORABNIKI – ČLANI

Vsak registrirani uporabnik ima svoje uporabniško ime in geslo, s katerima se predstavi osebno ali kot predstavnik podjetja ali organizacije.

Prosimo, da vašega uporabniškega računa za osebno uporabo ne uporabljate za naročila pravnih oseb! V tem primeru odprite nov račun še za pravno osebo.

Gesla so tajna in znana le uporabniku. Uporabnik je dolžan zagotoviti verodostojne podatke ter varovanje podatkov, tako da bo v njegovem imenu in z njegovim geslom nastopal le on oziroma oseba, pooblaščena za nastopanje v njegovem imenu.

UGODNOSTI ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE

Registrirani uporabniki lahko:

 • kupujejo pod najugodnejšimi pogoji
 • prejemajo brezplačno e-novice, če se odločijo za naročilo
 • sooblikujejo vsebine v spletni trgovini, izmenjujejo ocene in mnenja o izdelkih
 • sodelujejo v nagradnih igrah

Posebni popusti, brezplačne dostave in druge ugodnosti prenehajo veljati najkasneje eno leto po zadnjem nakupu, v kolikor ni drugače določeno.

DOBAVITELJ ZA PODJETJA IN ORGANIZACIJE

Registrirani uporabnik, ki odpre račun za podjetje, organizacijo ali drugo pravno osebo, z registracijo izjavlja, da je v imenu te pravne osebe pooblaščen za sprejem teh pogojev in lahko v spletni trgovini naroča, kupuje ter za naročanje in kupovanje preko spletne trgovine pooblašča tudi druge predstavnike te pravne osebe.

Pogoji, ki jih imajo podjetja ter organizacije in ustanove državne uprave, lokalne uprave, javnega šolstva in javnega zdravstva sklenjene z Baton d.o.o. za nakupe preko spletne trgovine ne veljajo, razen če je to izrecno dogovorjeno in navedeno. Komercialne pogoje (daljši plačilni rok, višji popust, limit in podobno), ki presegajo objavljene splošne pogoje, lahko upoštevajoč realizirani in predvideni obseg poslov, dogovorita s posebno pogodbo v pisni obliki.

Prodajalec si pridržuje pravico, da zavrne naročilo kupca v primerih, ko kupec zamuja s plačili računov za naročeno blago in zamudne obresti. Kupec v času ukinitve odprtega računa lahko kupuje pod istimi pogoji s plačilom 100% avansa za vsako naročilo posebej.

Prodajalec lahko kupcu trajno ali začasno onemogoči naročanje in kupovanje preko spletne trgovine za podjetja brez odpovednega roka v naslednjih primerih:
• če kupec najmanj trikrat zapored zamuja s plačili
• če kupec pride v stečajni postopek ali postopek likvidacije ali postane kako drugače plačilno nesposoben;
• če kupec ne deluje skladno s temi pogoji;
• če kupec v roku enega leta po registraciji ne opravi nobenega prometa v tej spletni trgovini
• če kupec izda ali omogoči izdajo poslovne skrivnosti (dogovorjeni popusti, kopiranje objavljenih materialov idr.)

SPLOŠNI POGOJI

Kupec je lahko fizična ali pravna oseba, upoštevajoč podatke posredovane ob registraciji in oddaji naročila. Fizična oseba je izključno tisti registrirani uporabnik, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti.

Kupec z registracijo potrjuje, da sprejema splošne pogoje poslovanja objavljene na tej strani in druge objavljene pogoje ter spremembe, ki jih bo upravitelj objavil na teh straneh.

Baton d.o.o. in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi splošnimi pogoji in Zakonom o varstvu potrošnikov. Za pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

KOMERCIALNI POGOJI

V spletni trgovini objavljamo cene (brez posebnih oznak) ter akcijske cene (to je cena, ki jo ponujamo ob prodajnih akcijah). Cene brez posebnih oznak veljajo za spletne nakupe ter nakupe registriranih uporabnikov. Priporočamo, da se pred nakupom registrirate oziroma za pomoč pri registraciji ob nakupu zaprosite naše prijazno osebje. Ceneje bo!

Objavljene cene se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Za posamezne nakupe veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Predračuni veljajo 3 dni v kolikor ni posebej dogovorjeno drugače.

Ugodne ponudbe, razprodaje, akcije veljajo do prodaje zadnjega izdelka oziroma najdalj do navedenega roka.

Vse cene veljajo za en (1) kos in vključujejo DDV, če ni drugače navedeno.

Pri vsakem nakupu je mogoče uveljaviti le en popust. Pri izdelkih z oznako – X % (kjer je X = višina popusta izražena v %) ni mogoče uveljavljati nobenih dodatnih popustov. Pri teh izdelkih smo oblikovali najboljšo prodajno ceno za vse kupce, ne glede na to ali razpolagajo s kodami za popust ali pa so upravičeni do dodatnih ugodnosti, tako da ni mogoče opraviti nakupa z nižjo ceno od navedene.

Izberite način plačila, ki vam najbolj odgovarja. Možno je plačilo pred odpremo blaga z 2% popusta za predčasno plačilo (popust se obračuna le na naročene izdelke in ne na stroške dostave) ali plačilo po povzetju.

ODSTOP OD POGODBE, REKLAMACIJE IN VRAČILA

Fizične osebe, ki sklenejo pogodbo na daljavo skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov, imajo pravico da v zakonskem roku odstopijo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Če ste prejeli neustrezno število naročenih izdelkov, ki se razlikuje od količine na prevzemnih dokumentih, če je pošiljka odprta, poškodovana, ali pa je dostavljeni izdelek polomljen, uničen in v ostalih podobnih primerih, lahko uveljavljate stvarno napako. Priporočamo, da prejeto pošiljko pregledate takoj in ob prisotnosti dostavljalca. Še posebej bodite pozorni na blago, ki ima oznako STEKLO, LOMLJIVO ali kaj podobnega. Kakršnokoli žvenketanje pri manipuliranju je verjetno znak za razbito vsebino.
Poškodbe zabeležite s fotografijo. V kolikor je le mogoče skupaj z dostavljalcem izpolnite tudi zapisnik ter nam oboje posredujte skupaj s sporočilom na naš kontaktni naslov.

Upoštevajte pravilo: en račun – en kupec. Če v spletni trgovini kupujete za vas osebno in za vaše podjetje, potem se morate registrirati dvakrat. Fizične osebe, ki želijo, da je račun izstavljen na pravno osebo in tudi pravne osebe, ki naročajo blago za druga podjetja in organizacije iz njihove skupine, zato prosimo, da za vsakega kupca odprejo poseben MEDITERRA-SHOP račun.

Če je podjetje davčni zavezanec, te podatke vnesite v opombe pred oddajo naročila.

Prosimo, da se pred oddajo naročila prepričate o ustreznosti podatkov, ki bodo navedeni na računu.

Kasnejše spreminjanje računa je zamudno in v določenih primerih tudi nemogoče. Vsekakor ni mogoče zavrniti računa in zahtevati novega na naslov druge osebe po preteku osmih (8) dni od prevzema blaga. Vse upravičene in s temi pravili skladne zahteve za zamenjavo naslova prejemnika računa bomo izvedli tako, da bomo najprej stornirali prvo naročilo in pripravili novo ponudbo in račun za novega prejemnika.

Fizične osebe (potrošniki) imajo pri pogodbah sklenjenih na daljavo po Zakonu o varstvu potrošnikov pravico, da v roku 14 dni po prejemu izdelka tega vrnejo na naš naslov ali pa na kontaktni naslov sporočijo, da odstopajo od pogodbe, ne da bi jim bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

V primeru, ko fizična oseba odstopi od pogodbe s sporočilom na kontaktni naslov, mora prejeto blago na lastne stroške vrniti na naš naslov najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe.

Če želite izdelek vrniti na naš naslov brez predhodne odpovedi, morate izjavo o odstopu od pogodbe dodati k izdelku; samo to, da pošljete izdelek na naš naslov, ne šteje kot odstop od pogodbe.

Prosimo, da vračilu priložite kopijo računa in izjavo o odstopu od pogodbe in tako zagotovite najhitrejšo izvedbo postopka.

V kolikor želite odstopiti od pogodbe, blaga ne smete neovirano uporabljati. Zakon dovoljuje, da opravite ogled in preizkus blaga v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja. Skladno z zakonodajo sami odgovarjate za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Vsakršno “preizkušanje”, ki odstopa od navedenega, lahko šteje za uporabo blaga.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

Vrnjeno blago bomo pregledali ter vaš predlog za odstop od pogodbe obravnavali najkasneje v roku treh delovnih dni po prejemu blaga na naš naslov.

V primeru, da pogoji za odstop od pogodbe niso izpolnjeni, bomo odstop od pogodbe zavrnili.

V primeru, da so pogoji za odstop od pogodbe izpolnjeni, vam bomo vaše prejeto plačilo vrnili najkasneje v roku 14 dni od odstopa pogodbe. Vračilo bomo zadržali do prevzema vrnjenega blaga ali prejema dokazila, da je bilo blago poslano nazaj na naš naslov. Vračilo bomo izvedli preko enakega plačilnega sredstva, kot ste ga uporabili pri nakupu, razen če se bomo dogovorili drugače. V primeru odprtih terjatev, si pridržujemo pravico do izvedbe pobota skladno z veljavnim Obligacijskim zakonom (OZ).

V primeru, ko ugotovimo zmanjšano vrednost blaga, vas bomo o tem obvestili ter posredovali račun za zmanjšano vrednost.

Pozor!
Če naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravno organizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost, zanjo določila tega poglavja ne veljajo. Vaše zahtevke za odstop od pogodbe bomo obravnavali individualno in pri tem v največji možni meri upoštevali vse razloge in okoliščine ter možnosti. Prosimo, da upoštevate, da v teh primerih lahko omogočimo le zamenjavo z drugimi izdelki po vaši izbiri, kupnine pa ne vračamo.

STVARNE NAPAKE

Če menite, da kupljeni izdelki že ob nakupu niso imeli lastnosti, ki so potrebne za njihovo normalno rabo ali promet in v drugih primerih, ki jih kot stvarne napake določa Zakon o varstvu potrošnikov, in nas o tem pravilno ter najkasneje v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita, obvestite, lahko zahtevate, da:

 • brezplačno odpravimo stvarno napako na izdelku ali
 • vrnemo del plačanega zneska v sorazmerju s stvarno napako ali
 • izdelek s stvarno napako zamenjamo z novim brezhibnim blagom ali
 • vrnemo celotni plačani znesek.

Izdelek nam dostavite v pregled. Prosimo, da izdelku priložite izjavo o vračilu blaga, tako da bo postopek hitreje stekel.

Pri pošiljanju izdelka na naš naslov upoštevajte, da pošiljk z odkupnino ne prejemamo.

V primerih, ko prijavljena napaka ni sporna, zahtevi ugodimo v roku osmih dni po prejemu izdelka v pregled. V nasprotnem primeru vas v roku osmih dni po prevzemu izdelka na sedežu upravitelja
Baton d.o.o., Medno 70, 1210 Ljubljana, pisno obvestimo, da je napaka sporna.

Pozor! V primerih, ko je prijavljena stvarna napaka na izdelku sporna, vam bomo po zaključku postopka izdelek vrnili v enakem stanju, kot je bil prevzet.

V primerih, ko ste prejeli pošiljko in podatki na računu niso pravilni ter v drugih podobnih primerih, prosimo, da se z opisom pomanjkljivosti obrnete na kontaktni naslov. V najkrajšem možnem roku vam bomo posredovali ustrezno pojasnilo oziroma popravljen račun.

V primerih, ko ne morete odstopiti od pogodbe ali uveljaviti stvarno napako, bomo vaše zahtevke in reklamacije obravnavali individualno. Prosimo, da se v teh primerih za vračilo blaga na naš naslov predhodno dogovorite z nami.

Skladno z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov, Uredbo (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o spletnem reševanju potrošniških sporov ter spremembo Uredbe (ES) št. 2016/2004 in Direktive 2009/22/ES:

 • izjavljamo, da ne priznavamo nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov
 • objavljamo povezavo na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov, ki je kupcem na voljo tukaj.

 

NAROČANJE – SKLEPANJE POGODBE NA DALJAVO

Pogodbe so sklenjene v slovenskem jeziku. Hranimo jih v elektronski obliki na sedežu podjetja. Kupci lahko zahtevajo kopijo v .pdf formatu preko našega kontaktnega naslova. Za kopije pogodb (računov, dobavnic), ki so starejše od dveh let, lahko zaračunamo strošek izdaje. Sprejeta naročila obravnavamo kot nepreklicna. Kupec lahko brez dodatnih obveznosti naročilo prekliče v času od izdaje naročila do prejema elektronskega obvestila, da je naročilo v izvedbi.

IZVEDBA ALI ZAVRNITEV NAROČILA

Baton d.o.o. bo z aktivnostmi potrebnimi za izvedbo sprejetih naročil pričel v najkrajšem možnem času. O začetku izvedbe vašega naročila vas bomo obvestili s sporočilom na vaš elektronski naslov.

V primeru, ko pride do očitne napake v ceni, rokih ali bistvenih lastnostih izdelka, lahko Baton d.o.o. sklenitev pogodbe zavrne oziroma od pogodbe odstopi. Prosimo, da upoštevate, da čeprav se po najboljših močeh trudimo zagotoviti ažurnost in pravilnost objavljenih podatkov, lahko zaradi hitrih sprememb lastnosti artiklov, razpoložljivosti zalog, rokov dobave ali cen, le teh ne uspemo dovolj hitro osvežiti.

NAGRADNE IGRE

Pogoji sodelovanja v posamezni nagradni igri so določeni na straneh posamezne nagradne igre. Če ni drugače določeno pri tem veljajo naslednji pogoji za nagradne igre:

Vse aktivnosti v zvezi z izvedbo Nagradnih iger v omrežju Mediterra-Shop izvaja podjetje Baton d.o.o., Medno 70, 1210 Ljubljana (v nadaljevanju izvajalec). Morebitni ostali soorganizatorji nagradne igre sodelujejo kot sponzorji ali soorganizatorji Nagradne igre.

V nagradni igri lahko sodelujejo osebe, ki imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, s sodelovanjem postanejo udeleženci Nagradne igre in sprejmejo ta pravila in posebne pogoje sodelovanja, ki so navedeni na drugih straneh določene Nagradne igre.

V primeru, ko izvajalec poslanih podatkov iz kateregakoli razloga (napaka pri oddaji podatkov, težave pri prenosu podatkov preko spleta, napaka v programu za spremljanje registracij in podobno) ne sprejme ali pa jih sprejme prepozno, oseba ne sodeluje v Nagradni igri.

Sodelujoči v Nagradni igri soglašajo z objavo njihovega imena (brez priimka) in uporabniškega imena na Facebooku ali Instagramu na spletnih straneh ali družbenih omrežjih, ki jih upravljajo izvajalec in soorganizatorji ter v njihovih e-izdajah, v primeru, če prejmejo nagrado. Prejemnik nagrade ne more biti pravna oseba. Denarno izplačilo nagrade ni mogoče.

Nihče od zaposlenih pri organizatorju, soorganizatorju, sponzorju ali izvajalcu in njihovih sorodnikov ne more sodelovati v Nagradni igri.

Sodelujoči v Nagradni igri so seznanjeni z možnostjo osvojitve nagrad, ki je lahko predmet obdavčitve z vidika Zakona o dohodnini. Izžrebani nagrajenec je dolžan organizatorju posredovati davčno številko ter druge podatke potrebne za izplačilo nagrade v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto. V kolikor ta potrebnih podatkov ne bo posredoval v roku 48 ur po prejemu obvestila z elektronsko pošto, nagrada ne bo podeljena.

Nagrade žrebamo na delovne dneve. Tudi v primeru nagradnih iger, kjer je predvideno dnevno žrebanje, žrebanj čez vikend in na praznik ni.

Žrebanje izvaja komisija. Nagrade v vrednosti do 500,00 EUR žreba dvočlanska komisija. Večje nagrade žreba tričlanska komisija in o tem vodi uradni zapisnik. Vse odločitve komisije so dokončne in nepreklicne. Vpogled v uradni zapisnik žrebanja je dostopen vsem sodelujočim na sedežu Baton d.o.o., če zanj pisno zahtevajo v roku enega leta po žrebanju.

Nagrado lahko podeli izvajalec, soorganizator ali sponzor Nagradne igre. Nagrajenec je dolžan pred prevzemom nagrade podpisati “Izjavo o prevzemu in vrednosti nagrade” ter nagrado prevzeti na naslovu, katerega mu sporoči izvajalec, najkasneje v roku 15 dni po zaključku nagradne igre. Po tem terminu nagrade ni več mogoče izkoristiti. Nagrada ni prenosljiva na tretjo osebo.

Na željo nagrajenca lahko zagotovimo dostavo nagrade na njegov naslov, pri čemer je nagrajenec dolžan kriti stroške dostave.

Udeleženci v nagradni igri dovoljujejo organizatorju, soorganizatorju in sponzorju, da njihove osebne podatke hranijo, obdelujejo in uporabljajo pri prodajnih procesih, raziskavah in obveščanju potencialnih kupcev v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec, soorganizator in sponzor osebnih podatkov ne bodo posredovali tretji stranki. Na pisno zahtevo bodo omogočili izbris zapisa udeleženca Nagradne igre iz seznama.

Posebni pogoji sodelovanja vključno z nazivom nagradne igre, nagradnim skladom, trajanjem nagradne igre, podatki o drugih organizatorjih nagradne igre, datumom žrebanja in objave rezultatov so objavljeni na straneh določene Nagradne igre in veljajo samo zanjo.

UREDNIŠKA POLITIKA

Za vsebine skrbi uredništvo in uporabniki, katerim omogočamo objavo tekstov in drugih vsebin ter njihovo ocenjevanje, komentiranje in razgovor o odprtih temah. Vsak uporablja vse storitve na lastno odgovornost in v celoti jamči za pravne ter stvarne napake na vsebini in zakonitost vsebine, ki jo posreduje ter je osebno odgovoren za posredovane ali objavljene informacije, mnenja, nasvete, izjave in druge podatke in gradiva.

Pošiljanje, predvajanje, nalaganje, povezovanje ali nakazovanje spolno napadalnih, pornografskih, žaljivih, nasilnih, grozilnih, rasističnih, netočnih, nelegalnih in drugače etično spornih vsebin oziroma vsebin, ki kršijo ali posegajo v avtorske, sorodne, osebnostne in druge zakonite in ustavne pravice tretjih oseb, ne glede na državljanstvo teh oseb in sicer v obliki izjav, datotek ali v kateri drugi obliki, ni dovoljeno.

Posredovanje ali javna objava podatkov ali vsebin, ki so zaščitene s pravicami industrijske lastnine, avtorskimi pravicami, osebnostnimi pravicami in drugimi pravicami tretjih oseb (pravico do zasebnosti in preprečitve javne objave osebnih podatkov), ni dovoljeno.

Uredništvo ne nadzoruje gradiva in podatkov, ki jih uporabniki ali člani posredujejo na spletno mesto v okviru njegovih storitev, zato ne odgovarja za točnost vnesenih podatkov niti za kakršnokoli izgubo ali škodo, nastalo na podlagi teh podatkov ali zaradi njihove izgube. Uredništvo si pridržuje pravico nadzora in vpogleda v katerekoli podatke in gradiva, ki jih uporabnik ali član posreduje v okviru storitev spletnega mesta, ter pravico, da po svoji presoji izbriše, premakne ali spremeni katerokoli gradivo, ki po njegovem mnenju krši določila teh pogojev, vendar se k temu ne zavezuje. Uporabniki in člani, ki posredujejo tovrstne podatke ali gradivo, so za kršitve odgovorni ne glede na poseg uredništva.

Vsak uporabnik se strinja, da bo morebitne kršitve pravil s strani drugih uporabnikov ali članov, ki posegajo v njegove pravice, poskušal rešiti sporazumno s povzročiteljem kršitve. V primeru, da kršitve ne bodo odpravljene, bo o njih obvestil uredništvo na kontaktni naslov. Ukrepali bomo izključno na osnovi prejema prijav, ki vključujejo izjavo prijavitelja:

 • da je pooblaščen za izdajo zahtevka, da je posredovana informacija točna in preverjena ter da pošiljatelj zanjo v celoti odgovarja;
 • da ima dobre razloge za trditev, da objave vsebine, ki je predmet prijave, ni dovolil ne lastnik avtorskih pravic, ne njegov predstavnik ali ustrezna agencija oziroma da za to objavo ne obstaja zakonska osnova;
 • da v celoti odgovarja za posledice umika ali spremembe zahtevanih vsebin.

Uredništvo se obvezuje, da bo na osnovi tako prejetih prijav vsebino zaznalo kot:

 • sporno,
 • ali kot vsebino, za katero avtor prispevka ni pridobil vseh pravic (avtorskih in sorodnih pravic izvajalcev) ali deležnikov v prispevku,
 • oziroma kot vsebino, ki je moralno ali kako drugače sporna,

ter objavo v najkrajšem možnem času umaknilo oziroma vsebino spremenilo skladno z zahtevo prijavitelja. V drugih primerih bo o prijavi obvestilo avtorja in vsebine umaknilo v dogovoru z njim.

Uporabnik ali član se strinja, da uredništvo, lastnike spletnih strani, zaposlene, pogodbene sodelavce in druge pooblaščence odvezuje kakršnekoli odgovornosti za izgubo podatkov ali kakršnekoli druge težave ali nevšečnosti, ki jih utrpi zaradi lastne zlorabe storitev spletnega mesta ali zlorabe drugih uporabnikov. Uredništvo ali upravitelj prav tako nista odgovorna za kakršnokoli prekinitev delovanja storitve, ne glede na razlog.

Za spore, ki izhajajo iz uporabe storitev spletnega mesta, teh splošnih pogojev ter v zvezi z družbo Baton d.o.o., se uporablja izključno pravo Republike Slovenije. Vse stranke dogovora, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, se strinjajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije. Za spore v zvezi s tem sporazumom ne veljajo določbe Konvencije ZN o pogodbah za mednarodno prodajo blaga. Za vse spore in pravne postopke v zvezi s tem sporazumom, uporabo storitve ter delovanjem storitve, je izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Upravitelj si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni pogoje dostopa do storitev članom in uporabnikom z veljavnostjo od objave spremembe dalje.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Vaši osebni podatki, njihovo zbiranje, uporaba ter varstvo osebnih podatkov predstavljajo neločljiv del Splošnih pogojev našega poslovanja in jih je mogoče v celoti tolmačiti le v povezavi z njimi.

Priporočamo, da si preberete več o Varstvu osebnih podatkov.